Palvelut

 

Tilivarmuus Oy tarjoaa seuraavia palveluita koko Suomen alueella suomeksi ja englanniksi.

 

 • Lakisääteinen tilintarkastus
  • Osakeyhtiöt ja konsernit
  • Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt
  • Avoimet- ja kommandiittiyhtiöt
  • Säätiöt ja yhdistykset
 • Tilintarkastajan todistukset ja lausunnot, muun muassa
  • Todistus osakepääoman maksusta
  • Apporttilausunnot
  • Selvitys velallisen taloudellisesta tilanteesta
  • Sulautumis- ja jakautumistilanteet
 •  Yritysjärjestelyt
  • Osto- ja myyntipuolen due diligence
  • Arvonmääritykset